1. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  2. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  3. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
  4. Західноукраїнський національний університет