Інформаційно-аналітична довідка про стан науково-дослідницької роботи учнівської молоді в Тернопільському обласному комунальному територіальному відділенні Малаї академії наук України у 2022/2023 н.р.

 

Інформаційно-аналітична довідка про стан науково-дослідницької роботи учнівської молоді в Тернопільському обласному комунальному територіальному відділення Малої академії наук України у 2021/2022 н.р

 

Інформаційно-аналітична довідка

про стан науково-дослідницької роботи учнівської молоді в Тернопільському обласному комунальному

територіальному відділенні МАН України у 2020/2021 навчальному році

1.1. Відомості про керівників територіальних та наукових відділень, працівників, відповідальних за роботу з обдарованою учнівською молоддю: директорів, заступників директорів, методистів, відповідальних за роботу наукових відділень та керівників гуртків регіональних малих академій наук учнівської молоді або базових закладів освіти, відповідальних за наукові відділення МАН.

№ з/п Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада

 

Контактні телефони, факси Електронні адреси
1. Мигайчук Олександра Михайлівна директор Тернопільського обласного комунального територіального відділення МАН України (0352) 25-88-25 manternopil@ukr.net

 

2. Штука Світлана Всеволодівна заступник директора з навчально-виховної роботи (0352) 25-95-76 manternopil@ukr.net

 

 

3. Королішин Оксана Михайлівна методист відділень філософії та суспільствознавства, історії, наук про Землю; (0352) 25-95-76 manternopil@ukr.net

 

 

4. Дідушицька Богдана Станіславівна методист відділень хімії та біології, екології та аграрних наук; відповідальна за роботу філій (0352) 25-95-76 manternopil@ukr.net

 

 

5. Гаврилевська Оксана Богданівна методист відділень мовознавства  і літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства; редакційно-видавничого відділу (0352) 25-95-76 manternopil@ukr.net

 

 

6. Григорків Марія Петрівна завідувач методичного відділення МАН України (0352) 25-95-76 manternopil@ukr.net

 

 

7. Горун Таїсія Вікторівна методист редакційно-видавничого відділу МАН України (0352) 25-95-76 manternopil@ukr.net

 

 

8. Андрусишин Ольга Богданівна методист

обласного відділення МАН України по роботі з філіями

(0352) 25-95-76 manternopil@ukr.net

 

 

9. Сікора Юлія Григорівна методист методичного відділення, мовознавства  та літературознавства (0352) 25-95-76 manternopil@ukr.net

 

 

* Примітка. Зазначаючи  у таблиці контакти методистів, вказувати наукове відділення, зазначаючи керівників гуртків дослідницько-експериментального напряму, вказувати назву гуртка (секції).

1.2. Президія територіального відділення МАН.

1.2.1. Склад Президії територіального відділення МАН.

Таблиця 4

№ з/п Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада,

вчене звання

Науковий ступінь Контактні телефони Електронні адреси
1. Ясній Петро Володимирович ректор Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, професор, заслужений діяч науки і техніки України, президент обласного відділення МАН доктор технічних наук (0352)51-97-01 yasniy@tntu.edu.ua
2. Рогатинський Роман Михайлович проректор з наукової роботи Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя доктор технічних наук (0352) 51-97-03 vr.science.tntu@gmail.com
3. Крупка Андрій Ярославович старший викладач, начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя кандидат економічних наук
4. Лихацький Петро Григорович професор Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського доктор медичних наук luhatsky@ukr.net
5. Пида Світлана Василівна професор Тернопільського  національного педагогічного університету

ім. В. Гнатюка

доктор біологічних наук spyda@ukr.net
6. Гомотюк Оксана Євгенівна професор Західноукраїнського національного університету доктор історичних наук 0679269387 o.homotiuk@wunu.edu.ua
7. Зварич Ганна Володимирівна заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (0352) 52-24-63 uon.toda@edu.te.gov.ua
8. Мигайчук Олександра Михайлівна директор Тернопільського обласного комунального територіального відділення МАН України (0352) 25-88-25 manternopil@ukr.net

 

9. Нова Марія Антонівна заступник директора з науково- методичної роботи Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка, заслужений працівник освіти України (0352) 25-47-04 gimnazia.ukr@gmail.com
10. Мартинчук Надія Броніславівна викладач Теребовлянської філії обласного відділення МАН України (03551) 2-16-62 nmartincuk@gmail.com
11. Григорків Марія Петрівна методист, секретар президії обласного відділення МАН України (0352)259576 manternopil@ukr.net

 

1.2.2. Реквізити документа про затвердження складу Президії територіального відділення МАН.

Склад Президії Тернопільського обласного відділення МАН України затверджено на спільному розширеному засіданні Президії та науково-методичної ради Тернопільського обласного комунального територіального відділення МАН України (Протокол № 1 від 26.02. 2021 р.).

 

 1. Інформація про діяльність територіального відділення МАН.

2.1. Дата створення. Засновники.

Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення МАН України засноване в жовтні 1995 р. як відділення еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. В 1996 році обласне відділення МАН набуло статусу юридичної особи (наказ від 28.11.1996 р. № 104 управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації).

2.2. Структура територіального відділення.

2.2.1. Організаційна структура.

В структуру обласного відділення МАН входять: міське відділення, 15філій, 2 сільські відділення та 16 наукових товариств.

Структура

Тернопільського обласного відділення МАН України

Організаційна структура Тернопільського обласного відділення МАН України

Таблиця 5

з/п

Структурні підрозділи МАН Кількість Організаційно-правова форма
1. Міське відділення 1 не має статусу юридичної особи
2. Філії 15 не мають статусу юридичної особи
3. Сільські відділення 2 не мають статусу юридичної особи
4. Наукові товариства учнів 16 входять у структуру МАН

2.2.2. Структура наукових відділень, перелік наукових секцій за науковими відділеннями.

У 2020/2021 н.р. навчання проходило у 29 секціях та 132 групах (збільшилась кількість груп на 8), у яких займалося 1911 учнів, з них 587 – у міському відділенні (на рівні минулого навчального року), 1324 – у філіях та сільських відділеннях). Аналіз кількісних показників підтвердив зацікавленість окремих філій обласного відділення МАН України у дослідницькій діяльності. Адміністрація закладу продовжила впроваджувати індивідуальну форму навчання (29 груп), з метою популяризації науково-дослідницької та експериментальної роботи, що стимулювало якісну підготовку дослідницьких робіт та підвищення результативності у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

2.4. Матеріально-технічна база обласних спеціалізованих закладів та міських, районних підрозділів МАН станом на 1 січня 2021 року. Інформація про створення Музеїв науки.

Таблиця 7

№ з/п Назва закладу, підрозділів МАН

(міського, районного)

Площа приміщень (м2) Кількість комп’ютерних класів Підключення

до мережі Internet

Кількість науково-дослідницьких лабораторій Кількість музеїв
1. Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення МАН України 104,5 кв. м +

Освітній процес в закладах здійснюється на засадах особистісно-зорієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльного підходів, взаємодії обласного відділення МАН України і закладів вищої освіти м. Тернополя, співпраці із музеями та бібліотеками, науковими лабораторіями, творчими і громадськими об’єднаннями.

 

2.5. Організація освітнього процесу в наукових відділеннях МАН у 2020–2021 н. р. (заходи щодо залучення дітей до науково-дослідницької діяльності; інформація щодо розвитку мережі гуртків, секцій МАН, форм організації освітнього процесу, пропедевтичні заходи тощо).

Організація діяльності наукових товариств учнів, структура та форми роботи.

Методисти та викладачі навчального закладу провели навчально-виховні заходи, під час яких застосовувались сучасні педагогічні технології та методики, відбувались презентації та поширення результатів діяльності закладу на сайтах, а також у засобах масової інформації. А саме:

–    відкритий дистанційний захід «День народження Олександра Смакули» – проведено в онлайн режимі, (слухачі міського відділення та філій);

–      І етап Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України» (15 учасників – 10 переможців);

–        лекторій «Митрополит Андрей Шептицький – релігійний діяч та меценат» (Заліщицька філія);

–        онлайн екскурсія «Рандеву в геологічному музеї ТНПУ» (слухачі філій та міського відділення);

–        семінар «Авторська методика: новітні підходи в навчанні географії» (слухачі філій та міського відділення);

–        онлайн-конференції приєдналося близько 50 учасників: слухачі секцій «Українська мова та література», «Зарубіжна література», учасники НГТ «Пошук» та викладачі (філії та міське відділення);

–           науково-теоретична конференція «Мова – душа народу» (Заліщицька філія);

–           екскурсії:  «Титан духу та думки», «Багатогранність таланту великого Каменяра» (Збаразька філія);

–           обласний конкурс дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів (85 учасників);

–           обласний літературний конкурс «Акорди творчості» (17 учасників);

–           онлайн науковий проєкт «Екзопланети: трохи далі, ніж Марс» (Тернопільська, Теребовлянська філії);

–           конференцію «Духовність і демократія» (Бучацька філія);

–           мобільний лекторій на тему: «Сучасна демографічна криза в Україні: показники, чинники і наслідки» (Гусятинська, Зборівські філії);

–           онлайн захід «Сторінками життя Івана Пулюя» (міське відділення, філії);

–           інтерактивна вікторина «Подорож до країни Інтернет-небезпека» (Заліщицька філія);

–           онлайн мобільні лекторії «Фізика клімату» (Гусятинська філія);

–           виховну годину «Герої не вмирають» (Гусятинська філія);

–           Всеукраїнська онлайн-конференція «Леся Українка у вимірах національної і світової культур»;

–           VI Всеукраїнська історико-краєзнавча  конференція учнівської молоді «Державотворчі процеси в Україні: через віки у ХХІ століття» (Гусятинська філія);

–           онлайн мобільний лекторій «Внутрішні води і водні ресурси Тернопільської області: сучасний стан та особливості використання»(Гусятинська, Бучацька,Теребовлянська філії);

–           лекторію з економіки «Наукова спадщина Саймона Кузнеця» (слухачі філій та Київського обласного відділення МАН України);

–           всеукраїнської акції «За чисте довкілля» (слухачі Тернопільської, Теребовлянської філій);

–           онлайн-лекція «Мехатронні модулі» (Гусятинська, Теребовлянськ філії);

–           онлайн-лекцій на тему: «Віруси як неклітинна форма життя. Користь і небезпека»;

–           онлайн-зустріч «Чорнобильські дзвони» (Теребовлянська філія та міське відділення);

–           Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді (Кременецька філія);

–           обласний конкурс на кращу методичну розробку «Моя творча лабораторія» (Борщівська, Бережанська, Збаразька, Заліщицька, Зборівська, Кременецька, Теребовлянська, Шумська філії);

–           Міжнародна науково-практична конференцію учнів-членів Малої академії наук «Україна очима молодих» (Гусятинська, Кременецька, Заліщицька філії).

2.6. Проведення масових заходів з обдарованою учнівською молоддю.

2.6.1. Інформація про міжнародні, всеукраїнські та регіональні заходи, що проводить територіальне відділення МАН: конференції, освітні проєкти, олімпіади, турніри, конкурси тощо (крім Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України) у 2020–2021 н. р.

 

Таблиця 8

Навчальний рік

з/п

Назва заходу* Терміни

проведення

Місце проведення Формат

проведення

Кількість учасників
Заходи, організатором яких є територіальне відділення МАН
міжнародні        
всеукраїнські        
обласні        
1. Обласний літературний конкурс «Акорди творчості» 02.12.2020р. м. Тернопіль дистанційно 17
2. Обласний конкурс дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів 30.11.2020 р. м. Тернопіль дистанційно 85
3. Обласний конкурс на кращу методичну розробку «Моя творча лабораторія»

 

березень-квітень 2021 р. м. Тернопіль дистанційно 10
4. Обласні мобільні лекторії (фізика, географія, біологія,  астрономія) протягом року м. Тернопіль дистанційно 200
5. Обласні семінари-практикуми для викладачів філій за підсумками ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України: хіміко-біологічне; історико-географічне; науково-технічне відділення. квітень-травень

2021 р.

м. Тернопіль дистанційно 60
6. Обласна учнівська науково-практична конференція «Тернопілля на перетині історичних епох: актуальні проблеми краєзнавства». 05-06 травня

2021 р.

м. Тернопіль дистанційно 25
7. Обласний форум «Екологічні ризики регіонів Тернопільщини та шляхи їхнього подолання» 21.05.

2021 р.

м. Тернопіль дистанційно 25
Заходи, у яких територіальне відділення виступає співорганізатором
міжнародні
всеукраїнські
Лекторій з економіки «Наукова спадщина Саймона Кузнеця» 15.04.2021р. м. Київ дистанційно 40
Західноукраїнський інтелектуальний турнір «NATUS VINCERE» травень

2021 р.

м. Тернопіль 120
обласні
Онлайн-зустріч «Чорнобильські дзвони» присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 26.04.2021. м. Тернопіль дистанційно 60

* Примітка. У таблиці зазначаються повні назви заходів без скорочень та абревіатур.

Формат проведення: очний, дистанційний, змішаний.

 

2.6.2. Інформація про участь вихованців територіального відділення МАН у міжнародних та всеукраїнських конференціях, освітніх проєктах, олімпіадах, турнірах, конкурсах у 2020–2021 н. р.

Таблиця 9

Навчальний рік

з/п

Назва заходу, в якому

брали участь вихованці

територіального відділення МАН*

Дата

проведення

Місце проведення Формат проведення Кількість учасників Кількість переможців
I місце II місце III місце
  міжнародні              
1. Міжнародний фестиваль наукових проєктів з інженерії, науки і технологій I-FEST Туніс дистанційно 1 1
2. Міжнародний конкурс інноваційних винаходів iCan Канада дистанційно 1 1
3. Міжнародний конкурс E-nnovat Virtual Innovation Fair Польща дистанційно 1 1
4. ONLINE SAHASAK NIMAVUM Шрі Ланка дистанційно 1 1
5. Міжнародна виставка винаходів, інновацій та технологій ITEX Малайазія дистанційно 1 1
6. Міжнародний конкурс International Warsaw Invention Show «IWIS 2020» Польща дистанційно 1 1
7. Міжнародна наукова виставка (ExpoScience International Mexico) Мексика́нські Сполу́чені Шта́ти дистанційно 1 1
8. Міжнародний конкурс проєктів екологічного спрямування – Genius Olympiad червень

2021

США дистанційно 1 1
9. Міжнародна виставка винаходів та інновацій «INTARG». Польща дистанційно 2 2
10. Міжнародна науково-практична конференція «Україна очима молодих» травень

2021

Львів дистанційно 4
  всеукраїнські              
1. Всеукраїнська школа громадської і волонтерської участі та патріотичного виховання «Агенти змін» протягом року м. Київ дистанційно 3
2. ХІ Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» грудень 2020 р. м. Київ дистанційно 4 1 1 2
3. Всеукраїнський конкурс «Еко-Техно Україна 2020» грудень

2020 р.

м. Київ дистанційно 1 1
4. Всеукраїнська школа з української мови «Мовні намистинки». лютий-червень

2021

м. Київ дистанційно 1
5. Всеукраїнська конференція «Леся Українка у вимірах національної і світової культур». березень

2021 р.

м. Київ дистанційно 3
6. Конкурс «Всеукраїнський юнацький водний приз 2021» (ВЮВП) – національний етап Міжнародного конкурсу «Stockholm Junior Water Prize». квітень

2021 р.

м. Київ дистанційно 2
7. Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор дослідник». травень

2021 р.

м. Київ дистанційно 10
8. ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України травень

2021 р.

м. Київ дистанційно 38 4 9
9. Всеукраїнські літні профільні школи:

-математична школа;

-фізична школа;

-астрономічна школа;

-історична школа;

-біологічна школа;

-робототехніки.

червень-серпень

2021 р.

м. Київ дистанційно 6

* Примітка. У таблиці зазначаються повні назви заходів без скорочень та абревіатур.

 Формат проведення: очний, дистанційний, змішаний.

 

2.6.3. Інформація про чисельність учнів, які брали участь у регіональних, всеукраїнських пропедевтичних заходах МАН у 2020–2021 н. р.

Таблиця 10

Навчальний рік

з/п

Назва заходу* Організатори Формат проведення Кількість учасників
1. Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор дослідник». НЦ «МАНУ» дистанційно 10
2. Навчальні тренінги для учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України Тернопільське обласне відділення МАН України дистанційно 38
3. Західноукраїнський інтелектуальний турнір «NATUS VINCERE» Західноукраїнський національний

університет

змішано 120

* Примітка. У таблиці зазначаються заходи пропедевтичного характеру, а також повні назви заходів без скорочень та абревіатур. Формат проведення: очний, дистанційний, змішаний.

 

2.6.4. План проведення регіональних масових заходів із обдарованою учнівською молоддю на 2021–2022 н. р.

Таблиця 11

№ з/п Назва заходу* Терміни проведення Місце проведення
1. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт учнів 6-8 класів жовтень 2021 р. Тернопільське обласне відділення МАН України
2. Обласний конкурс з журналістики «У кадрі». жовтень 2021 р. Тернопільське обласне відділення МАН України
3. Навчальний тренінг з психології для слухачів обласного  відділення МАН України. жовтень 2021 р. Тернопільське обласне відділення МАН України
4. Обласний етап конкурсу «Іntel-Техно Україна». жовтень 2021 р. Тернопільське обласне відділення МАН України
5. Обласний літературний конкурс «Акорди творчості» листопад 2021 р. Тернопільське обласне відділення МАН України
6. Мобільні лекторії протягом року Тернопільське обласне відділення МАН України
7. І та ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України лютий-березень 2022 р. Тернопільське обласне відділення МАН України
8. Обласна учнівська науково-практична конференція «Тернопілля на перетині історичних епох: актуальні проблеми краєзнавства». травень 2022 р. Тернопільське обласне відділення МАН України
9. Обласний форум «Екологічні ризики регіонів Тернопільщини та шляхи їхнього подолання» травень 2022 р. Тернопільське обласне відділення МАН України

* Примітка. У таблиці зазначаються повні назви заходів без скорочень та абревіатур

 

2.7. Організація науково-методичного супроводу діяльності наукових відділень МАН (інформація щодо стану програмно-методичного[1], інформаційно-методичного, науково-методичного забезпечення діяльності МАН) у 2021–2022 н. р.

З метою вдосконалення програмно-методичного забезпечення діяльності навчального закладу, створення умов для забезпечення права дітей на творчу самореалізацію, професійне самовизначення обласне відділення МАН України організовує науково-методичний супровід діяльності наукових відділень за начальними програмами затвердженими Міністерством освіти і науки України та адаптованими до роботи секцій.

Навчальна програма з позашкільної освіти гуманітарного напрямку “Психологія”, розроблена викладачем обласного відділення МАНУ Адамською Зоряною Михайлівною, стала кращою у Всеукраїнському конкурсі рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів у системі освіти в 2020 році. Конкурс проводився МОН України та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» з метою підвищення якості й удосконалення змісту позашкільної освіти, забезпечення гуртків, секцій, творчих об’єднань закладів позашкільної освіти навчальною літературою за військово-патріотичним, дослідницько-експериментальним, еколого-натуралістичним, науково-технічним і художньо-естетичним напрямами позашкільної освіти у категоріях «Навчальні програми» та «Навчальна література». До участі в заключному етапі конкурсу була представлена навчальна програма «Психологія».

2.8. Співпраця з закладами освіти, науковими установами, громадськими організаціями (інформація про стан та форми співпраці, спільні заходи / проєкти) у 2020–2021 н. р.

Навчальний рік
№ з/п Вид Назва заходу* Кількість учасників Термін проведення Місце проведення Формат проведення
1. Спеціалізовані короткострокові курси Професійна майстерня: спробуй себе у ролі перекладача 20 жовтень 2020 р. Тернопіль онлайн
2.

 

Всеукраїнські семінари Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Підтримка та супровід обдарованих учнів в сучасному інформаційно-освітньому просторі» 1 грудень

2020 р.

Київ онлайн
Всеукраїнський семінар-практикум методистів наукового відділення наук про Землю грудень

2020 р.  Чернівці

(онлайн)

3 грудень

2020 р.

Чернівці онлайн
Всеукраїнський семінар організований НЦ «Мала академія наук України» – «розвиток професійної компетентності педагога у процесі підвищення кваліфікації» 5 січень

2021р.

Київ онлайн
3. Тематичні

короткострокові семінари

Онлайн-нарада «Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти6основні принципи, інструментарій» 2 лютий 2021 р. Тернопіль онлайн
Обласний семінар-практикум «Методологія та організація учнівських наукових досліджень у хіміко-біологічному відділенні обласної МАН України» 20 квітень 2021 р. Тернопіль онлайн
Обласний семінар-практикум «Особливості підготовки науково-дослідницьких проєктів в істориком-географічному відділенні» 20 квітень

2021 р.

Тернопіль онлайн
Обласний семінар-практикум для викладачів, наукових керівників секцій науково-технічного відділення 15 травень

2021 р.

Тернопіль онлайн
Обласний семінар «Популяризація та вивчення педагогічного досвіду в підготовці та участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт для слухачів МАН» 35 червень 2021 р. Тернопіль онлайн
4. Тренінги

(майстер-класи)

Семінар-тренінг «Авторська методика: новітні підходи в навчанні географії» 50 жовтень 2021 р. Тернопіль онлайн
Міжнародна онлайн-конференція info-session: New call for proposals-Erasmus+Alliances for Innovation 2021 1 червень

2021 р.

онлайн

Примітка. У таблиці зазначаються повні назви заходів без скорочень та абревіатур

 

2.9.2. План заходів щодо підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів на 2021–2022 н. р.

2.9.2. План заходів щодо підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів на 2021–2022 н. р.

1. Сприяння участі в  різних формах підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

– онлайн-курси «Прометеус»;

– участь у семінарах-практикумах з питань розвитку дослідницько-експериментальної творчості учнівської молоді та діяльності навчальних закладів МАН України;

– наради з методистами з питань планування та звітності;

– вивчення перспективного педагогічного досвіду.

Організація:

-онлайн-наради з відповідальними районних філій та керівниками секцій «Особливості організації І та ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України відповідно до нових умов конкурсу»;

«Тайм-менеджмент в дистанційній роботі обласного відділення МАН України».

протягом року адміністрація, методисти обласного відділення МАН України
2. Вивчення можливостей щодо участі у:

Науковій школі для педагогічних працівників обласних відділень Малих академій наук, НЦ «МАНУ» на базі Європейської організації ядерних досліджень «ЦЕРН».

листопад

2021 р.

 

методисти, викладачі обласного відділення МАН України
3. І Міжнародний  науково-практичний WEB-форум  «Розбудова єдиного відкритого інформаційного освітнього простору в умовах глобалізаційних викликів» для педагогічних працівників закладів освіти. жовтень 2021 р. викладачі обласного відділення МАН України
4. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін» для педагогічних працівників закладів позашкільної та загальної середньої освіти.  жовтень 2021 р. адміністрація, методисти обласного відділення МАН України
5. VІІ  Міжнародна науково-практична конференція «STEM- освіта: стан упровадження та перспективи розвитку» для педагогічних працівників закладів позашкільної, загальної середньої, вищої і професійної освіти (м. Київ). листопад 2021 р. адміністрація, методисти обласного відділення МАН України
6. Наукова школа з генної інженерії та біотехнології для педагогічних працівників обласних малих академій  учнівської молоді (Республіка Австрія). грудень 2021 р. адміністрація, методисти обласного відділення МАН України
7. Конференція Всеукраїнського клубу почесних послів науки ЦЕРН-педагогічних працівників обласних малих академій, НЦ «МАНУ»( м. Київ). протягом року адміністрація, методисти обласного відділення МАН України

 

2.10. Міжнародна діяльність.

2.10.1. Міжнародна діяльність у 2020–2021 н. р.

Інтеграція у міжнародний освітній простір і надалі залишається одним з пріоритетних напрямів роботи обласного відділення МАН України.

У зв’язку з карантином у 2020 р. участь слухачів обласного відділення у міжнародних заходах проходила онлайн. Олександр Лучин, слухач Заліщицької філії обласного відділення МАН України, працював над науковим проєктом «Бот у мережі Telegram, який може перетворювати голосові повідомлення на текст». Протягом року слухач взяв участь у семи міжнародних конкурсах, де здобув найвищі нагороди. Серед них:

 • Міжнародний фестиваль наукових проєктів з інженерії, науки і технологій I-FEST 2020 (Туніс) – золота медаль;
 • Міжнародний конкурс інноваційних винаходів iCan 2020 (Канада) – золота медаль;
 • MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZKÓW I INNOWACJI INTARG ONLINE (Польща) – срібна медаль;
 • Міжнародний конкурс E-nnovatVirtual Innovation Fair (Польща) – золота медаль;
 • ONLINE SAHASAK NIMAVUM 2020 (Шрі Ланка)– золота медаль;
 • Міжнародна виставка винаходів, інновацій та технологій ITEX (Малайазія) – золота медаль;
 • Міжнародний конкурс International Warsaw Invention Show «IWIS 2020», (Польща)– срібна медаль.
 • Міжнародна наукова виставка в Мексиці (ExpoScience International Mexico) та винаходів та дизайну в Гаосюн KIDE (Kaohsiung Invention and Design EXPO) (лютий 2021 р.) Владислав Ундерко, слухач Борщівської філії здобув два спеціальних призи.
 • Міжнародна олімпіада геніїв у США Грицишин Яна (слухачка Зборівської філії) здобула ІІІ місце.
 • Анастасія Ставицька, Ангеліна Недошитко та Максим Денис, слухачі міського відділення МАН України здобули перемогу у Міжнародній виставці винаходів та інновацій «INTARG» (Польща) – дві золотих та одна срібна медалі.
 • Захар Хмурич, слухач міського відділення здобув бронзову медаль у Всесвітньому інноваційному науковому ярмарку (WISF) в Індонезії.
 • 5 слухачів Бучацької, Бережанської, Заліщицької філій та міського відділення упродовж липня-серпня 2021 р. брали участь у американському освітньому онлайн-проєкті для дітей та молоді – Nobel Explorers.

У творчому розвитку та підготовці якісних науково-дослідницьких учнівських проєктів найбільш активними та результативними були дії Борщівської, Бережанської. Заліщицької філій та міського відділення: Мулярчук А. П., Дворський В. Д., Грушко Н.А., Дяків В. Г., Крамар О. І., кандидат фізико-математичних наук, доцент ТНТУ ім. І. Пулюя, Скоренький Ю. Л., кандидат фізико-математичних наук, доцент ТНТУ ім. І. Пулюя, Марчишин С. М., доктор медичних наук, професор ТНМУ ім. Івана Горбачевського, Столяр О. Б., доктор біологічних наук, професор ТНПУ ім. В. Гнатюка.

 

2.10.2. План міжнародної діяльності територіального відділення МАН
на 2021–2022 н. р.

Наукова школа з фізики для школярів на базі Європейської організації ядерних досліджень (Швейцарська Конфедерація) жовтень 2021 р.
Наукова школа з біотехнологій на базі Francis Crick Institute листопад 2021 р.
Міжнародна наукова ярмарка в Тайвані

(Taiwan International Science Fair)

лютий 2021 р.
Міжнародне змагання винаходів та інновацій

в Канаді, iCAN (International Invention

Innovation Competition in Canada, iCAN)

 серпень-вересень 2022 р.

 

2.11. Видавнича діяльність.

2.11.1. Видавнича діяльність у 2020–2021 н. р.

Відомості про джерела подаються відповідно до вимог, зазначених у стандартах: ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», ДСТУ 3582:2013. «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Таблиця 13

№ з\п Видання територіального відділення МАН
1 Навчальні, методичні та інші посібники
1.1 Положення про конкурс «Моя творча лабораторія» // наказ директора Тернопільського обласного комунального територіального відділення МАН України №04 від 09 лютого

2021 р. – Тернопіль: ТОКТВМАНУ, 2021. – 6 с;

Положення про конкурс «Дослідження року» // наказ директора Тернопільського обласного комунального територіального відділення МАН України

2 Навчальні програми
2.1 Програма з психології для слухачів Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України (І-ІІ рік навчання) / упор. Дідушицька Б. С. – Тернопіль. 2020. – 39 с.
3 Методичні вказівки (практикуми, лабораторні  та практичні роботи)
3.1 Алгоритм підготовки постера конкурсу-захисту науков-0дослідницьких робіт учнів-членів обласного відділення МАН України (рекомендації та поради учасникам ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт) / [О. Б.Андрусишин , О. Б. Гаврилевська, М. П. Григорків та ін]. – Тернопіль, 2021. – 24 с.
4 Електронні видання
4.1
5 Тези учнів
5.1 Тези обласної учнівської науково-практичної конференції Тернопілля на перетині історичних епох: актуальні проблеми краєзнавства / упор. Королішин О. М. та ін. – Тернопіль, 2021. – 52 с.
Кращі наукові відкриття 2021 року збірник дослідницьких

проєктів переможців конкурсу «Дослідження року – 2021» слухачів

Тернопільського обласного комунального територіального відділення

Малої академії наук України //упор. Мигайчук О. М. та ін. Тернопіль,

2021. 392 с

Від пошуку і дослідження – до наукового відкриття (збірник анотацій на дослідницькі проєкти переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України) / упор. Мигайчук О. М. та ін. Тернопіль, 2021. 204 с.
6 Періодичні видання (вісники, газети, журнали)
6.1
7 Інше (звіти, довідники, альбоми)
Ми підкорили науку світового рівня (представництво учнів-членів та викладачів секцій Тернопільського територіального відділення МАН України в міжнародних проектах 2015-2020 рр.) / [С. В. Штука, О. Б. Гаврилевська, М. П. Григорків та ін.]. – Тернопіль, 2020. – 40 с.
7.1 Інформаційно-аналітичний звіт ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України / упор. Мигайчук О. М. та ін. – Тернопіль, 2021.  – 48 с.
Інформаційний бюлетень Тернопільського обласного відділення Малої академії наук України за 2020/2021 н.р. – Тернопіль, 2021. – 32 с.
8 Публікації співробітників територіального відділення*
8.1

Примітка. Пункт 8 заповнюється за умови відповідності публікації дослідницько-експериментальному напряму позашкільної освіти

 

2.11.2. План видавничої діяльності територіального відділення МАН
на 2021–2022 н. р.

1. Інформаційно-аналітичний звіт про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. 2021 р.

 

2. Формування  методичних рекомендацій пам’яток проведення у секціях інноваційних і розвиваючих та активізуючих форм роботи: воркшоп, квест, челендж, флешмоб. 2021 р.

 

3. Інформаційно-статистичний бюлетень про підсумки роботи обласного відділення МАН України у 2021/2022 навчальному році. вересень

2021 р.

4. Узагальнені матеріали з досвіду роботи керівника секції англійської мови Стецько Н. Б., викладача Теребовлянської філії. вересень

2021 р.

5. Збірник анотацій науково-дослідницьких робіт переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. липень-серпень

2022р.

6. Кращі наукові відкриття 2021 року. Збірник дослідницьких проєктів переможців конкурсу «Дослідження року – 2021» слухачів

Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України //упор. Мигайчук О. М. та ін. Тернопіль,

2022

червень 2022р.
7. Тези обласної учнівської науково-практичної конференції Тернопілля на перетині історичних епох: актуальні проблеми краєзнавства / упор. Королішин О. М. та ін. – Тернопіль, 2022. червень 2022
8. Збірник кращих конкурсних творів «Акорди творчості». листопад

2021 р.

9. Збірник творчі портрети викладачів філій обласного відділення МАН України. протягом року
10. Путівник наукових досліджень визначних місць Тернопільщини травень 2022 р.
11. Збірник кращих проєктів з журналістики «У кадрі» Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України //упор. Мигайчук О. М. та ін. Тернопіль,

2022

вересень 2022 р.

2.12. Популяризація діяльності територіального відділення МАН
у 2020–2021 н. р.

Таблиця 14

Навчальний рік

з/п

Вид Назва Дата проведення
1. Тематична зустріч,  семінар Семінар-тренінг «Авторська методика: новітні підходи в навчанні географії»;

Професійна майстерня: спробуй себе у ролі перекладача;

Онлайн-зустріч «Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти: основні принципи, критерії, інструментарій»

27.10.2020 р.

 

 

02.12.2020 р.

 

 

02.02. 2021 р.

2. Навчальний захід Відкритий дистанційний захід «День народження Олександра Смакули», онлайн (слухачі міського відділення та філій);

–    лекторій «Митрополит Андрей Шептицький – релігійний діяч та меценат» (Заліщицька філія);

–    онлайн екскурсія «Рандеву в геологічному музеї ТНПУ ім. Володимира Гнатюка» (слухачі філій та міського відділення);

–       семінар «Авторська методика: новітні підходи в навчанні географії» (слухачі філій та міського відділення);

–    онлайн-конференції у секціях  «Українська мова та література», «Зарубіжна література»;

«Духовність і демократія» (Бучацька філія)

–  «Мова – душа народу» (Заліщицька філія);

–    екскурсії:  «Титан духу та думки», «Багатогранність таланту великого Каменяра» (Збаразька філія);

–          – онлайн захід «Сторінками життя

–           Івана Пулюя» (міське відділення, філії);

–    інтерактивна вікторина «Подорож до країни Інтернет-небезпеки» (Заліщицька філія).

 

вересень

2021 р.

3. Консультативна допомога Тренінги для учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
4. Виступи на нарадах, колегіях Нарада управління освіти і науки  з пиьтань виконання програми розвитку освіти Тернопільщини (2021-2024рр.)

Про досягнення учнів-членів обласного відділення МАН на всеукраїнському та міжнародному рівнях – зустріч голови ОДА з переможцями творчих масових заходів.

Нарада центру якості освіти з питання «Про створення інструментарію для самооцінювання освітніх і управлінських процесів у закладах позашкільної освіти»

5. Заходи у ЗМІ Участь у телепрограммах, радіоефірах, навчальні екскурсії на місцеві телеканали
6. Публікації У газетах «Вільне життя», «Хата»
7. Інші

 

 

2.13. Основні досягнення у 2020‒2021 н. р. та перспективи розвитку територіального відділення МАН.

Чисельність слухачів обласного відділення МАН, які охоплені позашкільною освітою, учнів наукових товариств та слухачів, які займалися науково-дослідницькою діяльністю в МАН України  – 1911 учнів. Основні завдання, над якими працював педагогічний колектив Тернопільського обласного комунального територіального відділення МАН України у 2020/2021 навчальному році:

–           активізація роботи з налагодження тісного зв’язку з міськими та районними структурними підрозділами МАН області з дослідницько-експериментального напряму з метою налагодження тісних контактів між викладачем-науковцем та шкільним учителем.

–           активізація роботи з обдарованими дітьми з об’єднаних територіальних громад, сільської місцевості в межах діяльності Малої академії наук.

–           залучення до дослідницько-експериментальної діяльності учнів 6–8 класів загальноосвітніх закладів.

–           активізація роботи з учнями-членами Малої академії наук щодо участі в роботі Всеукраїнських літніх шкіл з метою ознайомлення з традиціями наукових товариств, опанування навичок дослідження як універсального засобу засвоєння дійсності, можливості розвинути здатність до дослідницького типу мислення.

Згідно Стратегії розвитку навчального закладу планувалося залучення обдарованої учнівської молоді до міжнародних, всеукраїнських, обласних заходів.

Інтеграція у міжнародний освітній простір стала одним з пріоритетних напрямків роботи обласного відділення МАН України.

У зв’язку з карантином у 2020 р. участь слухачів обласного відділення у міжнародних заходах проходила онлайн. Олександр Лучин, слухач Заліщицької філії обласного відділення МАН України працює над науковим проєктом «Бот у мережі Telegram, який може перетворювати голосові повідомлення на текст». Протягом року слухач взяв участь у семи міжнародних конкурсах, де здобув найвищі нагороди:

 • Міжнародний фестиваль наукових проєктів з інженерії, науки і технологій I-FEST 2020 (Туніс) – золота медаль;
 • Міжнародний конкурс інноваційних винаходів iCan 2020 (Канада) – золота медаль;
 • MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZKÓW I INNOWACJI INTARG ONLINE (Польща) – срібна медаль;
 • Міжнародний конкурс E-NNOVATVirtual Innovation Fair (Польща) – золота медаль;
 • ONLINE SAHASAK NIMAVUM 2020 (Шрі Ланка)– золота медаль;
 • Міжнародна виставка винаходів, інновацій та технологій ITEX (Малайазія) – золота медаль;
 • Міжнародний конкурс International Warsaw Invention Show «IWIS 2020», (Польща)– срібна медаль.
 • Міжнародна наукова виставка в Мексиці (ExpoScience International Mexico) та у виставка винаходів та дизайну в Гаосюн KIDE (Kaohsiung Invention and Design EXPO) (лютий 2021 р.) Владислав Ундерко, слухач Борщівської філії здобув два спеціальних призи.
 • 7 слухачів обласного відділення МАН України (травень 2021 р.) пройшли національний відбір для участі у міжнародних конкурсах (Максим Денис, Анастасія Ставицька, Захар Хмурич, Ангеліна Недошитко – міське відділення, Андрій Кухарук, Юрій Цепліцький – слухачі Бережанської філії, Владислав Ундерко – Борщівська філія).

У творчому розвитку та підготовці якісних науково-дослідницьких учнівських проєктів найбільш активними та результативними були дії Борщівської, Бережанської. Заліщицької філій та міського відділення: Мулярчук А. П., Дворський В. Д., Грушко Н. А., Дяків В. Г., Крамар О. І., кандидат фізико-математичних наук, доцент ТНТУ ім. І. Пулюя, Скоренький Ю. Л., кандидат фізико-математичних наук, доцент ТНТУ ім. І. Пулюя, Марчишин С. М., доктор медичних наук, професор ТНМУ ім. Івана Горбачевського.

 

 1. Інформація про досягнення учнів, які займаються науково-дослідницькою діяльністю в МАН, у сфері інтелектуальної власності

 

Таблиця № 15

Вид інтелектуальної власності Усього

(за попередні роки)

2020 2021
Номер та дата видачі
Свідоцтво про авторське право
Патент на корисну модель 4 1

(№14111925.

03.2020р.)

 

Патент на винахід
Інші
 1. Інформація про чисельність дітей шкільного віку, які охоплені позашкільною освітою та займалися науково-дослідницькою діяльністю в МАН, у розрізі місця проживання у 2020–2021 н. р.

 

Таблиця 16

Навчальний рік
Регіональний центр (обласний центр та м. Київ) Міські територіальні громади Селищні та сільські територіальні громади Усього
місто село/

селище

усього
Кількість дітей шкільного віку
Кількість дітей шкільного віку, які охоплені позашкільною освітою 587 949 312 1261 63 1911
Кількість дітей шкільного віку, які займаються науково-дослідницькою діяльністю в МАН 587 949 312 1261 63 1911

* Визначаючи кількість дітей, які займаються науково-дослідницькою діяльністю в МАН, включати такі категорії:

 • діти, які займаються за індивідуальними програмами з науковими та педагогічними керівниками;
 • діти, які навчаються в секціях, гуртках та інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти;
 • діти, які навчаються в очно-заочних школах МАН;
 • діти, які навчаються в секціях, гуртках та інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти за виїзною формою;
 • учні наукових товариств закладів позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти;

 

* Визначаючи кількість дітей, які займаються науково-дослідницькою діяльністю в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти, які діють у міських територіальних громадах, розподіляти відповідно до місця знаходження: місто чи село/селище.

 

 1. Інформація про чисельність учнів, які займаються науково-дослідницькою діяльністю у гуртках, секціях, інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального напряму, за місцем проживання у розрізі наукових відділень МАН у 2020–2021 н. р.

Таблиця 17

№ з\п Секції відповідно

до наукових

відділеннь

К-ть гуртків*,

усього

К-сть учнів в них,

усього

Регіональний центр (обласний центр та м. Київ) Міські територіальні громади Селищні та сільські територіальні громади
місто село/селище всього
К-ть гуртків тощо К-сть учнів у них К-ть гуртків тощо К-сть учнів у них К-ть гуртків тощо К-сть учнів у них К-ть гуртків тощо К-сть учнів у них К-ть гуртків тощо К-сть учнів у них
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Навчальний рік 2020-2021
Відділення математики
1.1 Математика 13 164 2 68 7 59 2 20 9 79 2 17
1.2. Прикладна математика
1.3. Математичне моделювання
2. Відділення економіки
2.1.  Економічна теорія та історія економічної думки 5 142 2 75 2 48 1 19 3 67
2.2. Мікроекономіка та макроекономіка
2.3  Фінанси, грошовий обіг і кредит
3. Відділення фізики і астрономії
3.1 Теоретична фізика 10 187 2 77 4 50 2 24 6 74 2 36
3.2 Експериментальна фізика
3.3 Астрономія та астрофізика 1 12 1 12
3.4 Аерофізика та космічні дослідження 1 5 1 5
4. Відділення філософії та суспільствознавства
4.1 Філософія
4.2 Соціологія 1 18 1 18
4.3. Правознавство 2 59 2 59 2 59
4.4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії
4.5 Педагогіка
4.6. Журналістика 3 59 1 29 1 20 1 10 2 30
5. Відділення наук про Землю
5.1. Географія та ландшафтознавство 4 90 3 68 1 22 4 90
5.2. Геологія, геохімія та мінералогія
5.3. Кліматологія та метеорологія
5.4. Гідрологія 1 14 1 14 1 14
6. Відділення екології та аграрних наук
6.1. Екологія
6.2. Охорона довкілля та раціональне природокористування
6.3. Агрономія 1 10 1 10 1 10
6.4. Ветеринарія та зоотехнія
6.5. Лісознавство
6.6. Селекція та генетика
7. Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
7.1. Українська література 3 63 2 52 1 11 3 63
7.2. Зарубіжна література 2 30 1 20 1 10 2 30
7.3. Кримськотатарська гуманітаристика
7.4. Фольклористика 1 12 1 12 1 12
7.5. Мистецтвознавство 1 16 1 16 1 16
7.6. Літературна творчість 2 23 1 5 1 18 1 18
8. Відділення хімії та біології
8.1. Загальна біологія 11 107 1 22 7 53 2 22 9 75 1 10
8.2. Біологія людини
8.3. Зоологія
8.4. Ботаніка
8.5. Медицина 1 18 1 18
8.6. Валеологія
8.7. Психологія 2 34 1 19 1 15 1 15
8.8. Хімія 1 10 1 10
9. Відділення історії
9.1. Історія України 12 142 2 47 7 63 3 32 10 95
9.2. Археологія
9.3. Історичне краєзнавство 5 57 4 46 1 11 5 57
9.4 Етнологія 1 21 1 21 1 21
9.5. Всесвітня історія
10. Відділення мовознавства
10.1. Українська мова 10 115 2 36 7 61 1 18 8 79
10.2. Російська мова
10.3. Іспанська мова
10.4. Англійська мова 5 44 1 12 4 32 4 32
10.5. Німецька мова 3 46 1 20 2 26 2 26
10.6 Французька мова
10.7. Польська мова
11. Відділення технічних наук
11.1 Технологічні процеси та перспективні технології
11.2. Електроніка та приладобудування
11.3. Матеріалознавство
11.4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і роботехніка 1 24 1 24 1 24
11.5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
11.6 Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження
11.7. Науково-технічна творчість та винахідництво 7 137 2 56 3 59 2 22 5 81
12. Відділення комп’ютерних наук
12.1 Комп’ютерні системи та мережі
12.2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем
12.3. Технології програмування
12.4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту 14 181 2 58 8 83 4 40 12 123
12.5. Internet-технології та WEB дизайн
12.6.  Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми
ІНШІ (ОНД) 8 71 7 60 1 11 8 71
РАЗОМ

(усі відділення)

132 1911 25 587 76 949 26 312 102 1261 5 63

 

Пояснення до таблиці 17

У пунктах таблиці зазначається така інформація:

 1. Загальна кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти відповідного наукового відділення МАН у регіоні.
 2. Загальна кількість дітей шкільного віку в регіоні, які займаються науково-дослідницькою діяльністю у наукових відділеннях МАН.
 3. Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти відповідного наукового відділення МАН, які діють у регіональному центрі (обласний центр, м. Київ).
 4. Кількість дітей шкільного віку в регіональному центрі (обласний центр, м. Київ), які займаються науково-дослідницькою діяльністю в наукових відділеннях МАН.
 5. Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти відповідного наукового відділення МАН, які діють у міських територіальних громадах відповідно до місця знаходження у місті.
 6. Кількість дітей шкільного віку в міських територіальних громадах відповідно до місця знаходження у місті, які займаються науково-дослідницькою діяльністю в наукових відділеннях МАН.
 7. Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти відповідного наукового відділення МАН, які діють у міських територіальних громадах відповідно до місця знаходження у селі/селищі.
 8. Кількість дітей шкільного віку в міських територіальних громадах відповідно до місця знаходження у селі / селищі, які займаються науково-дослідницькою діяльністю в наукових відділеннях МАН.
 9. Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти відповідного наукового відділення МАН, які діють у міських територіальних громадах відповідно до місця знаходження місто та село /селище разом.
 10. Кількість дітей шкільного віку в міських територіальних громадах відповідно до місця знаходження місто та село /селище разом, які займаються науково-дослідницькою діяльністю в наукових відділеннях МАН.
 11. Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти відповідного наукового відділення МАН, які діють у селищних та сільських територіальних громадах.
 12. Кількість дітей шкільного віку в селищних та сільських територіальних громадах, які займаються науково-дослідницькою діяльністю в наукових відділеннях МАН.
 13. Інформація про кількісні показники організації роботи наукових відділень у підрозділах (міських, районних, ТГ, філіях) МАН у 2020–2021 н. р.

 

Таблиця 18Навчальний рік
Район,

місто

Кількість підрозділів Назва підрозділу (філії, НТУ тощо) Всього Наукові відділення
Технічні науки Фізика і асторономія Математика Комп ютерні науки Економіки Історії Наук про Землю Літературнознавства Мовознавства Хімії та  біології Еклогії та аграрних наук Філософії Іншіта суспільствознавства
К-ть учнів К-ть учнів К-ть учнів К-ть учнів К-ть учнів К-ть учнів К-ть учнів К-ть учнів К-ть учнів К-ть учнів К-ть учнів К-ть учнів К-ть учнів К-ть учнів
Тернопіль 1 Відділення міста Тернополя

Наукові товариства

«До глибин»;

«Навчаючись вчимося»,

 «Промінь»

587 76 74 67 58 72 47 9 68 50 66
Бережанський 1 Бережанська філія

наукове товариство «Відкривай Україну»

59 23 10 12 14
Бучацький 1 Бучацька філія 64 10 15 15 16 8
Борщівський 2 Борщівська філія

Мельнице-Подільське відділення

98 16 10 12 10 12 13 8 17
Збаразький 2 Збаразька філія

Доброводівське відділення

63 12 35 5 11
Гусятинський 1 Гусятинська філія

Наукові товариства «Юні дослідники історії»

«Пульсар»

195 21 14 23 70 15 22 20 10
Зборівський 1 Зборівська філія

Наукове товариство «Думка»

121 15 14 10 32 10 10 5 15 10
Заліщицький 1 Заліщицька філія

Наукове товариство «Пошук»

248 38 28 30 36 38 31 33 14
Козівський 1 Козівська філія

наукове товариство «Ерудит»

55 10 22 12 11
Кременецький 1 Кременецька філія

Наукове товариство «Горизонти»

136 18 14 30 20 16 28 10
Лановецький 1 Лановецька філія 40 20 10 10
Підволочиський 1 Підволочиська філія 46 10 12 12 12
Теребовлянський 1 Теребовлянська філія

Наукове товариства «Прометей»

89 14 21 20 23 11
Тернопільський 1 Тернопільська філія

наукове товариство «Надія»

42 11 10 10 11
Чортківський 1 Чортківська філія 20 10 10
Шумський 1 Шумська філія

Наукове

товариство «Думка»

48 10 14 12 12
Разом 18 1911 161 204 164 185 142 220 104 141 205 176 10 136 63
 1. Інформація про кількісні показники організації гуртків, секцій МАН у 2020–2021 н. р. у закладах освіти за місцем їх знаходження.

Таблиця 19

Навчальний рік
Тип

закладу освіти

Кількість закладів освіти, де організовано гуртки, секції та інші творчі об’єднання дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти в цих закладах освіти Кількість учнів, які навчаються в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти в цих закладах освіти
Регіональний центр Міські територіальні громади Селищні та сільські територі-альні громади Усього Регіональний центр Міські територіальні громади Селищні та сільські

територіальні громади

Усього Регіональний  центр Міські територіальні громади Селищні та сільські територіальні громади Усього
місто село/

селище

усього місто село/

селище

Усього місто село/

селище

Усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Заклади позашкільної освіти 2 2 секцій – 2;

груп – 2.

секцій – 2; груп – 2 20 20
Заклади загальної середньої освіти 1 28 12 40 2 2 секцій – 4 груп – 6 секцій – 23

груп – 46

секцій – 12;

груп – 26

секцій – 35

груп – 72

 

секцій – 2;

груп – 2.

секцій – 2;

груп – 2.

174 632 312 944 36 36
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти
Заклади фахової передвищої освіти 1 1 1 секцій – 1

груп – 1

секцій – 6

груп – 11

секцій – 6 груп – 11 24 96 96
Інші  заклади 17 5 5 1 1 секцій – 16

груп- 19

секцій – 5

груп – 19

секцій – 5

груп – 19

секцій – 1

груп – 1

секцій – 1

груп – 1

 

389 221 221 17 17
Разом 19 34 12 46 5 5 секцій – 21

груп – 25

секцій-34;

груп – 76

секцій – 12;

груп – 26

секцій – 46;

груп – 102

секцій – 5

груп – 5

секцій – 5

груп – 5

587 949 312 1261 63 63

Пояснення до таблиці 19

У пунктах таблиці зазначається така інформація:

 1. Кількість закладів освіти в регіональному центрі, де організовано гуртки, секції, творчі об’єднання дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.
 2. Кількість закладів освіти в міських територіальних громадах (знаходиться в містах), де організовано гуртки, секції та інші творчі об’єднання дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.
 3. Кількість закладів освіти в міських територіальних громадах (знаходиться в селах / селищах), де організовано гуртки, секції та інші творчі об’єднання дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.
 4. Кількість закладів освіти в міських територіальних громадах (знаходиться в містах та селах /селищах разом), де організовано гуртки, секції та інші творчі об’єднання дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.
 5. Кількість закладів освіти в селищних та сільських територіальних громадах, в яких організовано гуртки, секції та інші творчі об’єднання дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.
 6. Загальна кількість закладів освіти в регіоні, в яких організовано гуртки, секції та інші творчі об’єднання дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.
 7. Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти, які діють в зазначених закладах освіти в регіональному центрі.
 8. Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти, які діють у зазначених закладах освіти в міських територіальних громадах (знаходиться в містах).
 9. Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти, які діють у зазначених закладах освіти в міських територіальних громадах (знаходиться в селах / селищах).
 10. Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти, які діють у зазначених закладах освіти в міських територіальних громадах (знаходиться в містах і селах / селищах разом).
 11. Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти, які діють у зазначених закладах освіти в селищних та сільських територіальних громадах.
 12. Загальна кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти, які діють у зазначених закладах освіти в регіоні.
 13. Кількість учнів, які навчаються в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти у зазначених закладах освіти в регіональному центрі.
 14. Кількість учнів, які навчаються в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти у зазначених закладах освіти в міських територіальних громадах (знаходиться в містах).
 15. Кількість учнів, які навчаються в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти у зазначених закладах освіти в міських територіальних громадах (знаходиться в селах / селищах).
 16. Кількість учнів, які навчаються в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти у зазначених закладах освіти в міських територіальних громадах (знаходиться в містах і селах / селищах разом).
 17. Кількість учнів, які навчаються в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти у закладах освіти відповідного в селищних та сільських територіальних громадах.
 18. Загальна кількість учнів, які навчаються в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти у закладах освіти відповідного типу в регіоні.
 19. Інформація про кількісні показники організації гуртків, секцій МАН у 2020–2021 н. р. у закладах освіти за місцем їх знаходження.
Навчальний рік
Кількість закладів освіти, де організовано гуртки, секції та інші творчі об’єднання дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти в цих закладах освіти Кількість учнів, які навчаються в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти в цих закладах освіти
Регіо-нальний центр Міста, районні центри Села, селища міського типу Всього Регіо-нальний центр Міста, районні центри Села, селища міського типу Всього Регіональний центр Міста, районні центри Села, селища міського типу Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 секцій – 2

груп – 2

секцій- 2

груп – 2

20 20
1 19 7 27 секцій – 4

груп – 6

секцій – 23;

груп – 79

секцій –16

груп – 16

секцій 12

груп – 101

200 1005 315 1520
2 1 3 секцій – 4;

груп – 6

секцій – 4;

груп – 5

секцій- 8,

 

груп 11

128 136 264
4 4 секцій – 10

груп 11

 

секцій – 10

груп 11

343 343
7 22 7 36 секцій – 18

груп –23

секцій 29, груп 86 секцій – 16,

груп – 16

секцій  – 29 груп 125 671 1161 315 2147

Пояснення до таблиці 19

У пунктах таблиці зазначається така інформація:

 1. Кількість закладів освіти кожного типу в регіональному центрі, де організовано гуртки, секції та інші творчі об’єднання дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.
 2. Кількість закладів освіти кожного типу в містах та районних центрах (крім регіонального центру), де організовано гуртки, секції та інші творчі об’єднання дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.
 3. Кількість закладів освіти кожного типу в селах, селищах міського типу, в яких організовано гуртки, секції та інші творчі об’єднання дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.
 4. Загальна кількість закладів освіти кожного типу в регіоні, в яких організовано гуртки, секції та інші творчі об’єднання дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.
 5. Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти, які діють в закладах освіти відповідного типу в регіональному центрі.
 6. Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти, які діють в закладах освіти відповідного типу в містах та районних центрах (крім регіонального центру).
 7. Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти, які діють в закладах освіти відповідного типу в селах, селищах міського типу.
 8. Загальна кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти, які діють в закладах освіти відповідного типу в регіоні.
 9. Кількість учнів, які навчаються в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти в закладах освіти відповідного типу в регіональному центрі.
 10. Кількість учнів, які навчаються в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти в закладах освіти відповідного типу в містах, районних центрах (крім регіонального центру).
 11. Кількість учнів, які навчаються в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти в закладах освіти відповідного типу в селах, селищах міського типу.
 12. Загальна кількість учнів, які навчаються в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти в закладах освіти відповідного типу в регіоні.
 13. Інформація про кадрове забезпечення територіальних відділень МАН.

8.1. Інформація про загальну кількість працівників, залучених до роботи територіального відділення МАН у 2020–2021 н. р., за адміністративно-територіальним поділом.

Таблиця 20

Навчальний рік
Регіональний центр Міські територіальні громади Селищні та сільські територіальні громади  

Усього

Загальна кількість педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників, залучених до роботи у територіальному відділенні МАН 25 122 35 182
З них педагогічних,  науково-педагогічних, наукових  працівників
Закладів позашкільної освіти 4 4
Закладів загальної середньої освіти 5 67 19 91
Закладів вищої освіти 16 31 16 63
Наукових установ
Інших закладах освіти та установ 4 4
З них
Кандидатів наук 13 17 12 42
Докторів наук 10 7 3 20

 

Примітка. Таблиця 20 заповнюється всіма регіональними відділеннями МАН.

 

8.2. Інформація про кадрове забезпечення обласних (міських) спеціалізованих закладів позашкільної освіти Малої академії наук України – малих академій наук учнівської молоді у 2020–2021 н. р.

Таблиця 21

Навчальний рік
Усього
Загальна

кількість

З них жінки
Загальна кількість штатних педагогічних працівників  територіального відділення МАН 12 12
з них за основним місцем роботи
З них сумісників з числа педагогічних, науково-педагогічних  та наукових працівників
Закладів позашкільної освіти
Закладів загальної середньої освіти
Закладів вищої освіти
Наукових установ
Інших закладів освіти та установ
З них
Кандидатів наук 1 1
Докторів наук
 1. Пропозиції щодо подальшого розвитку дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти та удосконалення роботи МАН України.

Відповідно до Стратегії розвитку позашкільного закладу та освітньої програми на 2020-2023 роки основними завданнями закладу є:

– активізація роботи з обдарованими учнями щодо участі в міжнародних заходах, конкурсах, змаганнях;

– відкриття освітніх майданчиків (центрів) на базі філій за напрямами;

– популяризація науки та підвищення престижу інтелектуальної праці у медіа;

– залучення учнів 6-8 класів до написання і реалізації дослідницьких проектів;

– проводити спільні наукові дослідження із закладами вищої освіти;

– співпрацювати з лабораторією експериментальних досліджень «Ex Lab» Національного центру «МАН України»;

– залучення кращих педагогів до участі у всеукраїнських та міжнародних семінарах, конференціях, тренінгах.

 

 

Директор                                                                                                   Олександра МИГАЙЧУК

 

 

[1] Зазначивши загальну кількість навчальних програм розроблених працівниками територіального відділення МАН у 2020-2021 н. р.