Бережанська філія створена у 2001 році і функціонує на базі Бережанської гімназії імені Богдана Лепкого. Роботу у філії координує Проців Галина Петрівна, вчитель біології. Основним завданням викладачі ставлять перед собою формування мотивації й готовності до науково-дослідницької діяльності, що є системою, окремі складові якої спрямовані на досягнення конкретного результату, результату успіху.

Складовими такої системи є:

  • змагання (публічне самовираження);
  • комунікативність (спілкування з вченими);
  • культурність (розширення кругозору ,розвиток інтелекту);
  • етнічність (формування моральності й духовності);
  • емоційність (відчуття власного розвитку);
  • престиж (відчуття високого рейтингу);
Робота Бережанської філії спрямована на вирішення методичної проблеми «Розвиток науково-дослідницького потенціалу особистості в сучасних умовах».

На початок навчального року в філії навчалося 100 слухачів. У порівнянні з минулим роком кількість учнів зросла. Це зумовлено тим, що відкрито нову секцію фольклористики.

Основними заходами колективів щодо збільшення контингенту учнів були: роз’яснювальна робота серед дев’ятикласників та їхніх батьків, вивчення та врахування їх запитів при виборі майбутньої професії.

Позитивним у роботі філії є те, що слухачі залучаються до конкурсу конкурс дослідницьких робіт учнів 6-8 класів. Доброволька Ірина навчалася у науково-пізнавальній школі в коледжі ім. Кершенштайнера (Німеччина).

Викладачі філії на базі кожної секції організовуються позакласні, виховні та науково-методичні заходи: семінари-практикуми, круглі столи, конференції, екскурсії та ін.