Заліщицька філія на базі Заліщицької державної гімназії активно функціонує з січня 2001 року, а з 2008  року ще й на базі спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. імені Осипа Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін. Метою діяльності філії є інтелектуальний та духовний розвиток особистості, удосконалення вміння реалізовувати в практичній діяльності знання, набуті під час навчання, підготовка до активної діяльності в галузі науки, а також самовизначення слухачів у майбутній професії.

У філії впродовж 2014-2015 н. р. на базі гімназії працювали такі секції: української мови та літератури, світової літератури, інформатики, математики, історії України, фізики, біології, основ науково-дослідницької роботи та географії (до 2013 року функціонувала секція англійської мови); на базі школи імені Осипа Маковея: фізики, математики, інформатики, історичного краєзнавства, географії та основ науково-дослідницької роботи.

Навчально-виховну роботу зі слухачами організовують 21 досвідчений педагог. Викладачі керують науково-дослідницькою діяльністю учнів, методично правильно читають курси лекцій, проводять практичні заняття, знайомлять учнів-слухачів із методикою опрацювання науково-методичної літератури, формують у них уявлення про систему безперервної освіти, проводять профорієнтаційну роботу щодо особливостей навчання у вищих навчальних закладах. Вони постійно працюють над удосконаленням напрямів роботи з обдарованою молоддю, використовують у своїй роботі нестандартні форми навчання, впроваджують у навчально-виховний процес сучасні інформаційні технології, елементи тестового контролю, різноманітних тренінгів, лекцій з використанням кінофільмів, роботу з мультимедійною дошкою тощо.

Навчально-виховний процес у Заліщицькій філії здійснюється диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, змагання, олімпіади, конкурси, огляди, виставки, екскурсії, практична робота в лабораторіях, а також з використанням інших форм.

Викладачі філії, крім навчально-наукової діяльності, є організаторами різноманітних виховних заходів: круглих столів, конференцій, дискусій, навчально-практичних семінарів, наукових вечорів-розваг та багатьох інших.

Ефективність роботи Заліщицької філії  демонструє участь слухачів у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. Щороку переможцями ІІ етапу конкурсу-захисту стає від 20 до 25 слухачів філії. Шестеро слухачів були лауреатами стипендії Президента України.  Завдяки невтомній праці викладачів секцій вже котрий рік поспіль Заліщицька філія у рейтинговому списку філій області утримує ІІ після Тернопільського міського відділення місце.

Якісною підготовкою і оформленням, аналітичним узагальненням даних дослідження, вільним володінням матеріалу, високим ступенем самостійності та особистим внеском у роботу відзначено слухачів Заліщицької філії членами журі.

Викладачі філії активно займаються видавничою діяльністю. Щороку видаються тези науково-дослідницьких робіт, методично-навчальні посібники, буклети та інформаційні бюлетні.

З метою формування практичних компетенстностей з базових дисциплін Заліщицька гімназія підписала угоду про співпрацю з Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Національним природним парком «Дністровський каньйон», Державною науково-педагогічною бібліотекою України ім. В. Сухомлинського.

Заліщицька філія тісно співпрацює з районним методичним кабінетом, методичними об’єднаннями вчителів математики та інформатики, суспільно-гуманітарних і природничих дисциплін, а також гімназійною школою ІКТ. Заліщицька філія у своїй діяльності співпрацює з різними міжнародними організаціями та закладами (Корпусом Миру в Україні, Міжнародною організацією РІРІ), налагодила партнерські зв’язки з діаспорою Німеччини.

Випускники філії успішно продовжують навчатись у вищих навчальних закладах, працюють у різних сферах.