Наукове гімназійне товариство «Пошук» Заліщицької державної гімназії.

 

Керівник НТУ Копичинська Зоряна Миронівна – заступник директора гімназії з навчально-методичної роботи.

За формою діяльності НТУ є гімназійним, міським, комплексним.

Осередок НТУ створений  на базі  Заліщицької державної гімназії, м. Заліщики, Тернопільська область.

Президією територіального відділення МАН України НТУ зареєстроване 14.02.2001 року.

Філій наукового товариства учнів в інших навчальних закладах немає.

Кредо НТУ «Єдиний шлях, який веде до знань – це діяльність» (Бернард Шоу)

Модель наукового товариства учнів

Наукове товариство учнів «Пошук» діє у гімназії з 1995 року. Це творче добровільне об’єднання гімназистів, яке забезпечує їх інтелектуальний і духовний розвиток, підготовку до активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в майбутній професії.

Наукове товариство «Пошук» залучає гімназистів до систематичної науково-дослідницької діяльності з історії та права, літератури, української та світової філології, математики та інформатики, фізики та біології, хімії та географії, мистецтвознавства тощо.

Головними завданнями, які вирішує  НТУ «Пошук» є:

 • виявлення, розвиток та підтримка талановитих і обдарованих учнів;
 • створення умов для творчого самовдосконалення учнівської молоді, розвитку здібностей та нахилів гімназистів до самостійної дослідницької діяльності;
 • формування навичок самостійної праці з науковою літературою, вміння досліджувати і робити логічні висновки, відбір, аналіз, виявляти і формулювати проблеми, грамотно оформляти наукову роботу;
 • поглиблення знань учнів з різних галузей науки;
 • сприяння підвищенню престижу і популяризації наукових знань;
 • організація та пошук шляхів для здійснення морального і матеріального заохочення кращих учнів;
 • оволодіння  мистецтвом дискусії, риторики, робота з обладнанням, необхідним для експериментів;
 • вироблення навичок аргументовано та красномовно висловлювати свої думки, відстоювати власні погляди перед аудиторією;
 • реалізація дослідницьких проектів;
 • використання масових форм роботи для згуртування гімназійного колективу, формування його традицій;
 • сприяння професійному самовизначенню гімназистів;
 • пропаганда досягнень науки, техніки, літератури, мистецтва та наукових досліджень учнівської молоді.

Мета діяльності наукового  товариства «Пошук» полягає у підтримці обдарованої учнівської молоді, формуванні інтелектуального потенціалу нації – майбутньої наукової еліти України.

Провідні принципи діяльності наукового товариства «Пошук»:      

 • науковість і систематичність;
 • незалежність від політичних та релігійних переконань;
 • демократизм, право вибору напрямку роботи;
 • право вступу та виходу з наукового товариства учнів.
Структура наукового товариства «Пошук» Заліщицької державної гімназії

Навчально-виховний процес в науковому товаристві «Пошук» здійснюється за трьома етапами: підготовчим, розвиваючим і дослідницьким.

Форми роботи наукового товариства гімназистів:

 • заняття наукових секцій, предметних гуртків, клубів за інтересами;
 • індивідуальна робота учнів під керівництвом науковців на базі вищих навчальних закладів;
 • колективна робота творчих груп учнів під керівництвом спеціалістів, організація експедицій;
 • конференції, лекторії, конкурси-виставки творчих робіт учнів, лабораторні, практичні, семінарські заняття в секціях, наукові та практичні конференції;
 • олімпіади, природничі демонстрації, інтернет-конкурси і турніри з різних галузей знань;
 • випуск газети гімназії, підготовка радіо та телепередач;
 • розробка, оформлення та обґрунтування фірмового стилю, символіки, традицій товариства учнів;
 • збирання, обробка, обмін та поширення інформації для використання всіма учнями гімназії;
 • проведення тижня науки (саме члени НТУ «Пошук» завжди є ініціаторами проведення цього свята);
 • видання  науково-інформаційного альманаху «Пошук».
Напрямки діяльності наукового товариства:
 • науково-дослідницька робота;
 • участь у міжнародних і всеукраїнських наукових і культурних проектах;
 • організація та участь в інтелектуальному конкурсі «Кенгуру», «Лелека»;
 • організація і проведення науково-практичних конференцій;
 • включення в науково-дослідницьку діяльність здібних учнів відповідно до їх наукових інтересів;
 • опрацювання наукової літератури, формування культури наукового дослідження;
 • надання практичної допомоги гімназистам у проведенні експериментальної і дослідницької роботи;
 • організація індивідуальних консультацій проміжного і підсумкового контролю під час наукового дослідження учнів;
 • залучення викладачів ВНЗ  до керівництва науковими роботами учнів;
 • рецензування наукових робіт учнів;
 • редагування та видання збірника наукових робіт гімназистів.

Наукове товариство організовує виставки, зустрічі з відомими зарубіжними діячами науки, медицини, культури, освіти, виховання, політики та бізнесу.

Протягом п’яти років члени НТУ «Пошук» були делеговані до Польщі (містечко Мільовка), де вони зустрілися із учнями гімназії, які також займаються науковою діяльністю, представляли Україну як переможці конкурсу на міжнародному молодіжному форумі, що відбувався в Берліні. Спільно із учнями «Рідного слова» при церкві Святого Миколая (м. Берлін) провели засідання на тему «Вивчення української мови як іноземної», презентували історико-краєзнавчі особливості України у Міжнародній учнівській конференції, проведеній Британською радою, на Мальті (2012 р.), були активними учасниками заходів, організованих Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба», стали переможцями всеукраїнського конкурсу «Права людини в історії ХХ століття». У 2011-2013 рр. – члени НТУ «Пошук» брали участь у Відкритій природничій демонстрації, організованій МАН України.

Щорічно члени НТУ беруть участь у всеукраїнських інтерактивних конкурсах з різних предметів: «Олімпус», «Кенгуру», «Соняшник», «Лелека», «Левеня», «Puzzle game», «Бобер», «Орлятко». Учасники стають переможцями та призерами районних, обласних і всеукраїнських етапів мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка, міжнародного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика.

НТУ «Пошук» постійно підтримує дружні зв’язки з громадськими організаціями міста та району (клубом творчої молоді, міською молодіжною організацією «Півострів змін», Заліщицьким районним осередком Всеукраїнського дитячого творчого об’єднання КРОКС, Добровільним спортивним товариством «Колос», Національним природничим парком  «Дністровський каньйон», археологічною студією при Заліщицькому краєзнавчому музеї, районним будинком народної творчості, дитячою районною бібліотекою).

Саме ці форми роботи наукового товариства «Пошук» розвивають світогляд гімназистів, розширюють творчий потенціал, формують самостійність та бажання займатись дослідницькою діяльністю.