1. Загальні положення

Обласний конкурс «Дослідження року» (далі Конкурс) проводиться на основі результатів і підсумків захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України з метою популяризації пошукової, дослідницько-експериментальної, винахідницької діяльності учнів та привернення уваги громадських організацій, закладів вищої освіти, підприємців і керівників державних установ до розвитку творчих досягнень обдарованої учнівської молоді.

 

 1. Умови конкурсу

У Конкурсі беруть участь учні-члени обласного відділення МАН України (9 – 11 класів), які отримали найбільшу кількість балів під час захисту науково-дослідницьких робіт (80-95 балів).

Представлені на конкурс наукові дослідження будуть розглядатись у таких номінаціях:

 • винахідницькі та раціоналізаторські роботи;
 • дослідження хіміко-біологічного, науково-технічного та екологічного спрямування;
 • філологія і література;
 • краєзнавчі та історико-географічні дослідження;
 • філософія і суспільствознавство.

Для участі у Конкурсі учасники подають такі матеріали:

 • анкету конкурсанта встановленого взірця з власною фотографією 3×4;
 • анотацію власного дослідження (актуальність, постановка проблеми, шляхи її вирішення, результати та висновки);
 • копію науково-дослідницької роботи (на вимогу журі);
 • постер дослідження;
 • висновки і рецензії наукового керівника та наукового консультанта;
 • додатки: макети, схеми, моделі, фотоматеріали та ін.., що підтверджують актуальну значимість роботи (дослідження, винаходу).

Конкурс проводиться в заочній формі на основі аналітичних даних про дослідницьку роботу учасника.

 

 1. Порядок проведення Конкурсу

Науково-методичне й організаційно-технічне забезпечення конкурсу та загальна координація робіт з його проведення покладається на оргкомітет, який складається з викладачів, методистів, членів президії обласного відділення МАН України. Якість і новизна наукового дослідження оцінюється членами журі на основі змісту дослідження, вимог до оформлення науково-дослідницької роботи, тез, рецензій та відгуків, висновків членів журі під час проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

 

 1. Критерії оцінювання матеріалів конкурсу.

Визнання науково – обґрунтованого, найвизначнішого і найоригінальнішого дослідження року, яке оцінено під час ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт найбільшою кількістю балів в кожному науковому відділенні, проводиться за такими критеріями:

 • Актуальність, якість і новизна науково – дослідницького проекту.
 • Обширність і доцільність застосованих методів дослідження.
 • Прикладне значення, цінність і шляхи застосування результатів дослідження.
 • Наявність і значення різносторонніх засобів представлення наукового дослідження: презентація, постер, моделі, макети, фото, тощо.
 • Дотримання вимог оформлення науково-дослідницької роботи: висновки, рецензії, відгуки, анотації та мотиваційні листи авторів дослідження.

Кожне з визначених питань оцінюється за 5-ти бальною шкалою та вноситься в таблицю рейтингової оцінки.

 

Таблиця рейтингової оцінки

№ за п. Прізвище учасника конкурсу Критерії, оцінки в балах ( 1-5 балів) Загальна кількість балів місце
1 2 3 4 5
1.                
2.                
3.                
4.                
5.                
6.                

 

 1. Підсумки проведення Конкурсу

Результати конкурсу і висновки членів журі розглядаються на засіданні науково-методичної ради, узагальнюються у формі наказу, де затверджено список переможців у кожному науковому відділенні та встановлено форми морального чи матеріального стимулювання переможців та учасників Конкурсу.