Навчання у секціях МАН є безкоштовним, тому найважливішою умовою вступу є бажання вчитися і працювати над науково-дослідницькою роботою. Для того, щоб стати слухачем однієї чи кількох секцій, учню 8-11 класів необхідно заповнити заяву і подати її у територіальне відділення МАН.

УВАГА! Навчання в МАН не є підготовкою до ЗНО.

Відділення та секції МАН:

Наукове відділення Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство: 
українська мова;
зарубіжна література;
фольклористика;

теорія, історія мистецтв та арткритика;

літературна творчість;

кримськотатарська гуманітаристика.

Наукове відділення Філології:

українська мова;

англійська мова та англомовна література;

німецька мова та німецькомовна література;

французька мова та франкомовна література;

іспанська мова та іспаномовна література;

польська мова та польськомовна література.

Наукове відділення Філософія та суспільствознавство:
філософія;

соціологія;

правознавство;

релігієзнавство;

педагогіка;

журналістика;

психологія.

Наукове відділення Історії:

історії України:

всесвітня історія:

археологія;

історичне краєзнавство;

етнологія;

геологія, гідрогеологія та геофізика;

метеорологія та кліматологія;

гідрологія;

геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі.

Наукове відділення Інженерія та матеріалознавство:
технології виробництва;

електроніка та приладобудування;

матеріали та адитивні технології;

аерокосмічна техніка та оборонні технології;

інформаційно-телекомунікаційні системи та технології;

екологічно безпечні технології та ресурсозбереження;

прикладна механіка та машинобудування;

автоматизація та робототехніка;

енергетика та електротехніка.

Наукове відділення Інформаційних технологій:
комп’ютерна інженерія;

кібербезпека;

програмна інженерія;

система те технології штучного інтелекту;

інтернет-технології та вебдизайн;

навчальні, ігрові програми та віртуальна реальність.

Наукове відділення Математика:
математика;

прикладна математика;

статистика.

Наукове відділення Фізики і астрономії:

теоретична фізика;

прикладна фізика;

астрономія;

аерофізика та космічні дослідження.

 

Наукове відділення Економіки:
економіка та економічна політика;

прикладна макро та мікроекономіка;

фінанси, банківські справи та страхування;

менеджмент та маркетинг.

Наукове відділення Хімія та біологія: 
загальна біологія;

біологія людини;

ботаніка;

зоологія;

медицина;

охорона здоров’я;

загальна та неорганічна хімія;

органічна хімія та біохімія.

Наукове відділення Екології та аграрних наук:
екологія;

охорона довкілля та раціональне природокористування;

агрономія;

технологія виробництва продукції тваринництва та ветеринарна медицина;

лісове і садово-паркове господарство;

селекція та генетика.