Навчання у секціях МАН є безкоштовним, тому найважливішою умовою вступу є бажання вчитися і працювати над науково-дослідницькою роботою. Для того, щоб стати слухачем однієї чи кількох секцій, учню 8-11 класів необхідно заповнити заяву і подати її у територіальне відділення МАН.

УВАГА! Навчання в МАН не є підготовкою до ЗНО.

Відділення та секції МАН:

історії – історія України,
археологія,
історичне краєзнавство,
етнологія,
всесвітня історія,

наук про Землю – географія та ландшафтознавство,
геологія, геохімія та мінералогія,
кліматологія та метеорологія,
гідрологія;

філософії та суспільствознавства – філософія,
соціологія,
правознавство,
теологія, релігієзнавство та історія релігії,
педагогіка,
журналістика;

технічних наук – технологічні процеси та перспективні технології,
електроніка та приладобудування,
матеріалознавство,
машинобудування та робототехніка,
інформаційно-телекомунікаційні системи та технології,
екологічно безпечні технології та ресурсозбереження,
науково-технічна творчість та винахідництво;

комп’ютерних наук – комп’ютерні системи та мережі,
безпека інформаційних та телекомунікаційних систем,
технології програмування,
інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту,
Internet-технології та WEB дизайн,
мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми;

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства – українська література,
світова література,
російська література,
фольклористика,
мистецтвознавство,
літературна творчість;

мовознавства – українська мова,
російська мова,
китайська мова,
іспанська мова,
англійська мова,
німецька мова,
французька мова;

математики – математика,
прикладна математика,
математичне моделювання;

фізики та астрономії – теоретична фізика,
експериментальна фізика,
астрономія та астрофізика,
аерофізика та космічні дослідження;

економіки – економічна теорія та історія економічної думки,
мікроекономіка та макроекономіка,
фінанси, грошовий обіг і кредит;

хімії та біології – загальна біологія,
біологія людини,
зоологія, ботаніка,
медицина,
психологія,
хімія;

екології та аграрних наук – екологія,
охорона довкілля та збалансоване природокористування,
агрономія,
ветеринарія та зоотехнія,
лісознавство,
селекція та генетика.