Науково-технічне відділення об’єднує такі відділення: фізико-математичне, економічне, технічне та комп’ютерних наук.

Слухачі МАН мають можливість відвідувати заняття в секціях: математика,   інформатика, фізика,     робототехніка   на  базі  вузів  м. Тернополя.
Навчальні програми пропонують поглибити знання учнів з фізики і математики, вивчити ази програмування Turbo Pascal, C++, Delphi, HTML, PHP, базових принципів проектування робототехнічних систем, основи об’єктно-орієнтованого й візуального програмування.
 
Навчальний процес в секціях здійснюють:
Математика –  Валаяшек В.Б., кандидат фізико-математичних наук, викладач ТНТУ ім. І. Пулюя.
Фізика – Плисюк О.І., викладач МАН.
Інформатика – Карабін О.Й., кандидат педагогічних наук ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Робототехніка – Стрембіцький М.О., асистент ТНТУ ім. І. Пулюя.

Залучення талановитої молоді шкільного віку до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки і техніки сприяє творчому самовдосконаленню юних обдарувань і розширенню їх наукового світогляду.

Наукову підтримку та поради надають провідні науковці Тернополя: 

Андрійчук Володимир Андрійович – доктор технічних наук, професор ТНТУ ім. І. Пулюя.
Дубик Орест Степанович – старший викладач ТНТУ ім. І. Пулюя.
Громяк Мирон Іванович – кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент,   декан   фізико-математичного   факультету   ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Кирич Наталія Богданівна – доктор  економічних  наук,  завідувач   кафедри  менеджменту у виробничій сфері ТНТУ ім. І. Пулюя.
Скоренький Юрій Любомирович – кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри фізики ТНТУ ім. І. Пулюя.
Моховик Олександр Васильович  – асистент кафедри математики та методики її викладання ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Чорний Віктор Зіновійович – кандидат  фізико-математичних  наук, доцент кафедри математичного аналізу ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Галан Василь Данилович – кандидат фізико-математичних наук,  доцент  кафедри  математики  та  методики її викладання ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Мосій Ольга Бориславівна – кандидат  економічних наук, доцент ТНТУ ім. І. Пулюя.
Мартинюк Сергій Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики та методики її викладання ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Балик  Надія  Романівна –  кандидат   педагогічних   наук,   завідувач   кафедри інформатики та методики її викладання ТНПУ ім. В. Гнатюка.
 
Творча молодь залучається до науково-технічних досліджень, результатом яких є створення діючих макетів, приладів та систем. Чимало учнів-членів Малої академії наук України у заключному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту посіли призові місця, отримали дипломи і грамоти Міністерства освіти і науки України. Кращі науково-дослідницькі роботи завершуються оригінальними розробками, які захищаються патентами і викликають велику зацікавленість у представників промисловості і науки.
 
Учні відділення представляють свої розробки на різноманітних конкурсах і виставках:
  • ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України;
  • Всеукраїнські очно-заочні профільні школи Малої академії наук України;
  • Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє України»;
  • Всеукраїнські літні  школи з математики, фізики, інформатики, робототехніки;
  • Національний конкурс «Інтел- Техно-Україна» Міжнародного конкурсу Intel-ISEF;
  • Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки;
  • Конкурс «Всеукраїнський Юнацький Водний Приз».