Наукове товариство «До глибин»
 при Тернопільській гімназії ім. І. Франка

Керівник наукового товариства учнів гімназії – Нова Марія Антонівна, заступник директора з навчально-виховної роботи.
Наукове товариство «До глибин» є колективним членом обласного територіального відділення Малої академії наук України.
Наукове товариство «До глибин» за профілем діяльності є комплексним, створене НТУ при Тернопільській гімназії ім. І. Франка у 1996 році, зареєстроване Президією територіального відділення МАН України у 2001 р. В інших навчальних закладах НТУ «До глибин» філій не має.

Модель НТУ «До глибин»
Мета діяльності наукового товариства учнів гімназії полягає у формуванні навичок інтелектуальної праці, забезпеченні умов для їх креативної самореалізації у різних напрямках науково-дослідницької роботи, сприянні професійному самовизначенню.
Основними завданнями НТУ є:
 • забезпечення фундаментального ознайомлення учнів із сучасними досягненнями вітчизняної і зарубіжної науки і техніки;
 • сприяння формуванню наукового світогляду і гнучкого нестандартного мислення;
 • спрямування зусиль на саморозвиток креативних здібностей і реалізацію прагнень до наукового пошуку;
 • вироблення дослідницьких умінь і навичок;
 • впровадження у діяльність НТУ системи інтерактивних процесів, спрямованих на безперервність і наступність у пошуку, розвитку та підтримці талановитих і обдарованих учнів гімназії.
Основні форми роботи НТУ «До глибин»:
 • лекторії,
 • навчання за програмою «Основи наукових досліджень»,
 • конкурси, виставки, науково-практичні конференції,
 • семінарські заняття,
 • бібліотечні уроки,
 • консультації,
 • уроки-презентації,
 • підготовка та випуск тематичних збірників.

Структура НТУ «До глибин»

Модель формування гімназиста-дослідника

Короткий опис діяльності НТУ та основні характеристики

Наукове товариство учнів-гімназистів функціонує відповідно до концептуальної програми роботи з обдарованою учнівською молоддю, спрямованої на опанування різних технологій науково-дослідницької діяльності, соціальну підтримку пошукової та експериментальної роботи.

Системність у роботі наукового товариства «До глибин» позначилася на високому рівні проведення управлінських та організаційних заходів, впровадженні в освітній процес різних видів науково-дослідницької діяльності, результативності щодо участі членів товариства у регіональних, всеукраїнських і міжнародних проектах. Особливістю роботи педагогічного і учнівського колективів у науковому товаристві є вдосконалення безперервної освіти, високий рівень науково-методичного забезпечення та інвестиційна привабливість, яка сприяє створенню належних матеріально-технічних умов для забезпечення науково-дослідницької роботи.

Зокрема, у 2013 році для науково-технічного удосконалення матеріальної бази відповідно до інвестиційного проекту «Відкритий світ» у гімназію поставлено мультимедійне обладнання для п’яти навчальних кабінетів.

Наукове товариство «До глибин» створює можливості для розвитку досвіду наукового спілкування завдяки участі у конференціях, форумах, презентаціях. Для цього в НТУ сформовано інформаційний банк даних про масові наукові заходи, які мають дослідницьке спрямування.

Члени наукового товариства «До глибин» мають вагомі результати у ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Щорічно за рейтинговою оцінкою результатів конкурсу Тернопільського обласного відділення МАН України НТУ «До глибин» займає високі місця. Наприклад: у 2013 р. із 27 учасників ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – 26 юних науковців здобули І-ІІІ місця, серед яких 2 учні – члени НТУ «До глибин» стали стипендіатами Президента України. У 2014 р. із 19 учасників – 15 стали переможцями.

Загалом, серед випускників гімназії і активних членів НТУ «До глибин» є 52 кандидати і 10 докторів наук у різних галузях.

Найважливішим завданням наукового товариства учнів Тернопільської гімназії ім. І. Франка є формування нової плеяди вчених, які складатимуть основу у відновленні конкурентоспроможності української науки.