Наукове товариство учнів  “Docendo discimus
Тернопільської класичної гімназії Тернопільської міської ради Тернопільської області
Керівник НТУ: Беркита Зоряна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, вчитель Тернопільської класичної гімназії.За формою дiяльності НТУ є гiмназійним, мiським, комплексним.

Осередок НТУ створений на базi Тернопільської класичної гiмназії.

Наукове об’єднання “Docendo discimus”  Тернопiльської класичної гiмназії займається пошуком, розвитком та пiдтримкою здiбних, обдарованих і талановитих учнiв; створює умови для творчого, iнтелектуального та духовного розвитку гiмназистів; веде науково-пошукову роботу з метою поглибленого вивчення навчальних предметiв та розвитку творчих здiбностей учнiв гімназiї; проводить І-й етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робіт учнiв серед членiв об’єднання згiдно з наказом Мiністерства освіти і науки України “Про проведення Всеукраїнських конкурсiв-захистiв науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України”; рекомендує переможців І-го етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робіт для участі у ІІ-му етапi Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт учнів-членiв МАН України.

Досягнення учнів у II етапi Всеукраїнських учнiвських олімпiад і II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робіт учнiв-членів МАН України постiйно висвiтлювалися в інформацiйних бюлетнях Тернопiльської класичної гiмназії.

Члени наукового товариства вивчають курс «Основи наукових дослiджень», метою якого є сприяння формуванню в учнiв глибоких теоретичних знань про суть науково-дослідницької роботи; вироблення вмiння написання наукових рефератiв, статей, пiдготовки та виголошення наукових доповiдей; навчання працювати з науковою iнформацією, довiдниками,  складати  біблiографію;  закріплення навичок  самостiйної теоретичної та експериментальної роботи, ознайомлення із сучасними методами наукових дослiджень. Тези науково-дослiдних робіт учнiв друкуються у збiрнику «Наукові обрiї».

У рамках тижня науки вiдбуваються зустрiчі із викладачами вищих навчальних закладiв м. Тернополя, показовi захисти науково-дослідницьких робiт учнями випускних класiв, конференцiї, виставки.

Тиждень науки завершується святом «Зоряний олiмп», на якому нагороджують переможцiв гiмназійною нагородою «VERITAS» у номiнаціях «Кращий учень», «Краща наукова робота», «Кращий вчитель», «Кращий науковий керiвник», «Обдарований учень», «Кращий спортивний результат», «Меценат року».