Юні хіміки обговорили складові молока, їх властивості та користь для організму. Провели практичні роботи з визначення вмісту лактози в молоці йодометричним методом та з виготовлення м’якого сиру за допомогою сичужного ферменту (використовували ренін, спеціально синтезований за допомогою певних штамів грибів у лабораторіях).
Група біологів проводила біологічний синтез наночастинок сульфату міді за допомогою екстрактів рослин. Виготовляли витяжку хлорофілу рослин, досліджували люмінісцентні властивості виготовлених наночастинок та порівнювали їх з таким ж властивостями хлорофілу. Окрему увагу було приділено перспективам використання наночастинок у лікуванні раку та необхідність подальшого наукового дослідження в цій області.
Захопленню від практичних завдань не було меж.