Лановецька філiя працює з 1 листопада 2011 року, базовим навчальним закладом визначено НВК «Лановецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – гімназія». За роки роботи в секцiях навчалося 311 слухачiв. До дослiдницької та пошукової діяльностi були залученi учні НВК «Лановецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – гiмназія», НВК «Лановецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – лiцей», на жаль до навчання в Лановецькій філiї не залучені дiти з району. Загалом позитивною є тенденцiя до збiльшення кількостi слухачів.

Колектив Лановецької фiлії працює над науково-методичною проблемою «Творче використання потенцiалу обдарованих учнів на уроках та в позаурочнiй роботі iз застосуванням iнноваційних технологiй навчання».

Мета роботи Лановецької фiлії – створення умов для найкращого саморозкриття обдарованих учнiв, розширення і поглиблення знань, продукування  нових педагогiчних iдей, технологiй навчання та виховання в сучасних умовах.

Зміст роботи фiлії полягає в:

 • оволодіннi методологiчними й теоретичними основами вiдповідної галузi науки, сучасними досягненнями психолого-педагогiчної науки, методикою викладання предметiв;
 • систематичному вивченнi й аналiзі навчальних планiв, програм, пiдручників, посiбників, iнструктивних матерiалів, методичних рекомендацій щодо змiсту, форм і методiв проведення занять;
 • вивченнi та використаннi на практицi сучасних досягнень психолого-педагогiчної науки, передового педагогічного досвiду; розвиткові iніціативи й творчостi, новаторських пошуків педагогiв та учнів; упровадженні результатів наукових дослiджень;
 • вивченнi й аналiзі стану викладання, якостi навчальних досягнень учнiв; виявленні труднощів у засвоєнні програмового матерiалу;
 • підготовцi та проведеннi заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, пiдвищення загальноосвітнього рiвня учнів, їхньої вихованостi, розвитку; допомозі в профільному самовизначенні  і формуваннi здібностей, необхідних для продовження навчання.
Сьогоднi у філії працюють секції:
 • журналiстики, викладач Матевощук Л.Ю.;
 • психології, викладач Матевощук І.П.;
 • лiтературної творчостi, викладач Матевощук Л.Ю.;
 • географiї, викладач Кноль М. А.;
 • ОНД викладач Матевощук Л.Ю.;
Впродовж 4 рокiв у фiлії також працювала секцiя математики, викладач Кухарський Г.В.

Поряд із навчанням, слухачi фiлії беруть активну участь у виховних заходах: тематичних вечорах, конференцiях, диспутах, КВК, засiданнях круглого столу.

За перiод роботи фiлії слухачі були переможцями:

 • ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робіт учнiв-членів МАН – 13 переможцiв.
 • ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт учнiв-членів МАН – Нагорнюк Юлiя (секція свiтова література, ІІІ місце).
 • Всеукраїнського лiтературного конкурсу “Розкрилля душі” у номiнації “Лiтературна творчість” – Матевощук Iрина стала переможцем обласного етапу, фіналiстом всеукраїнського. Творча робота: есе “Художнiй свiт сучасних тернопiльських поетiв крізь призму Шевченкового образного слова”.
 • Всеукраїнського конкурсу дослiдницьких робіт для учнiв 6-8 класів – Хаблюк Ірина (обласний етап, ІІІ місце).
Перші творчi доробки слухачiв Лановецької фiлії опублікованi в лiтературному альманасi «Проби пера» та «Проби пера 2».