Лише творчий учитель, творча особистість, яка постійно працює над своїм вдосконаленням, може навчати й виховувати творчого учня, здатного досягати значних успіхів.

Виклики сьогодення вимагають пошуку нових підходів до організації освітнього процесу та інновацій щодо організації науково-дослідницької діяльності слухачів обласного відділення МАН України.

Саме тому, 12 грудня 2023 року було проведено обласний семінар-практикум для викладачів Тернопільського обласного відділення МАН України та вчителів біології закладів середньої освіти «Сучасні виклики та інноваційні підходи в організації навчально-дослідницької роботи учнів-членів МАН України». Захід проходив на базі хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Із вітальним словом до присутніх звернулась заступник директора Тернопільського обласного відділення МАН України СВІТЛАНА ШТУКА, яка окреслила нові виклики та реалії у роботі з обдарованими учнями.

Також учасників семінару привітала декан хіміко-біологічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка, професор ОКСАНА БОДНАР.

Доповіді спікерів були цікавими і змістовними. Так, про методологію та організацію учнівських наукових досліджень із напрямку «Біологія» розповіла методист лабораторії хіміко-біологічних наук НЦ «Мала академія наук України», кандидат біологічних наук, ІННА ГОРЮНОВА. АЛЬОНА БУТКЕВИЧ, завідувач лабораторії хіміко-біологічних наук НЦ «Мала академія наук України» ознайомила присутніх із змінами, які відбулися у секції «Хімія» та освітніми можливостями лабораторії ExLab. ЛЮДМИЛА КАЛУШ, директор Шумського ліцею, вчитель біології, викладач секції біології Шумської філії поділилась своїм досвідом підготовки успішних дослідницьких проєктів у секціях екології ї охорони довкілля та раціонального природокористування. НАТАЛІЯ ГЕРЦ, доцент кафедри ботаніки та зоології ТНПУ ім. В. Гнатюка, кандидат біологічних наук запропонувала для використання методологію та методи дослідження анатомічної будови органів рослин. З тематикою флористичних досліджень слухачів МАН ознайомив присутніх РУСЛАН ЯВОРІВСЬКИЙ, викладач кафедри ботаніки та зоології ТНПУ ім. В. Гнатюка. ГАЛИНА ГОЛІНЕЙ, доцент кафедри ботаніки та зоології ТНПУ ім. В. Гнатюка, кандидат сільськогосподарських наук розкрила основну тематику фауністичних досліджень. Про можливості використання модельних об’єктів у генетичних дослідженнях слухачів МАН розповіла МАРГАРИТА КРИЖАНОВСЬКА, доцент кафедри ботаніки та зоології ТНПУ ім. В. Гнатюка, кандидат сільськогосподарських наук. Не менш цікавою та змістовною була доповідь ЛЮДМИЛИ ГРИЦАК, професора кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка, доктора біологічних наук про екологічну біотехнологію як перспективний напрямок досліджень слухачів МАН. З типовими помилками при виконанні науково-дослідних робіт та принципи академічної доброчесності ознайомила учасників семінару СВІТЛАНА ПИДА, професор, завідувач кафедри ботаніки та зоології ТНПУ ім. В. Гнатюка, доктор сільськогосподарських наук.

Проведення таких заходів допомагає його учасникам отримати нові знання, розширити їх можливості для реалізації творчих задумів.