Методисти обласного відділення Малої академії наук спільно з викладачами закладів вищої освіти 27 квітня 2023 року розпочали вивчення досвіду Гусятинської  і Заліщицької філій. Членами експертних груп вивчено роботу наукових секцій на базі Гусятинського коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя та Заліщицької державної гімназії.

Відповідно до розкладу творчою групою відвідано заняття з секцій математики, та з української мови і літератури, яке провела викладачі Стельмащук Л. В., кандидат фізико-математичних наук, тема заняття «Вектори та проекції. Лінійні операції над векторами», Гадюк Р.В., доктор філософських наук, тема заняття «Особливості розвитку української прози в 70-90-х рр.XIX ст.». Заняття проведено на високому методичному й організаційному рівні. Освітня мета досягнута, слухачі оволоділи новими знаннями та активно працювали на заняттях.

Чорний В.З., кандидат фізико-математичних наук, викладач секції математики обласного відділення МАН України акцентував увагу на активному залученні  студентської молоді коледжу до науково-дослідницької, експериментальної, винахідницької, пошукової діяльності та відзначив, що адміністрація і викладачі секцій надають можливість кожній  обдарованій дитині брати участь у сучасній науково-дослідницькій роботі з обраної галузі науки.

 

 

В Заліщицькій державній гімназії адміністрацією закладу організовано звіт членів наукового товариства «Пошук», де заслухано дослідницькі проєкти юних пошуковців-дослідників хіміко-біологічного відділення. Готувала звітну конференцію учасників наукового товариства Н. І. Сопилюк, проаналізувала роботи учнів викладач ТНТУ ім. І. Пулюя Вічко О. І. кандидат технічних наук, доцент кафедри харчової біотехнології і хімії.

Відкрите заняття «Життя в епоху розумних машин. Виклики та можливості» провела викладач з високим рівнем творчого потенціалу Грушко Н. А. Слухачі секції інформатики демонстрували знання в галузі ІТ технологій.

 

Директор гімназії О. Д. Войчишин та відповідальна за роботу філії З. М. Копичинська проінформували про роботу гімназії як базового закладу щодо організації науково-дослідницької та навчально-пошукової роботи зі слухачами наукових секцій обласного відділення Малої академії наук України.