Основними завданнями конкурсу є виявлення і підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально й творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції учнів, виховання в них самостійності, наполегливості, вміння формулювати й висловлювати власну думку.

На розгляд компетентного журі (науковців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Криськов А.А. доктор історичних наук, професор та Мочарський В.С. кандидат технічних наук, доцент) , Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Пида С.В. доктор сільськогосподарських наук, професор, Куций І.П. доктор історичних наук, професор), Західноукраїнського національного університету (Касянчук М. М., доктор технічних наук, професор) та Данилевич М.М., кандидат філологічних наук, викладач обласного відділення МАНУ) були подані дослідницькі проєкти у секціях: «Екологія», «Психологія», «Медицина», «Охорона довкілля», «Загальна біологія», «Українська мова», «Українська література», «Літературна творчість», «Мистецтвознавство», «Історія України», «Історичне краєзнавство», «Археологія», «Релігієзнавство», «Правознавство», «Соціологія», «Аерофізика та космічні дослідження» та відділень «Інженерія та матеріалознавство», «Математика», «Інформаційні технології».

Під ча

постерного захисту учні виступили з короткими доповідями на актуальну тематику, а конференція проходила у жвавому обговоренні напрацювань слухачів.

Щиросердечна подяка всім науковим керівникам, що працюють з обдарованими учнями, надають їм повсякденну допомогу у проведенні дослідницької діяльності.

с